फॉलोअर

मोगरा फुलला मोगरा...
गुलाबाची कळी बघा ..हळदीने माखली
 ओंजळ भरली सुखाने..
निसटलेलं नातं
बंध प्रेमाचे..भाग दोन.
बंध प्रेमाचे…भाग एक
‘सल’ परकेपणाचा..